Gaviota gigante mutante de Fukushima

 
Gaviota gigante mutante de Fukushima

Gaviota gigante mutante de Fukushima.

Fuente: Propia