Caricatura de Peter Cushing

 
Caricatura de Peter Cushing

Caricatura de Peter Cushing.

Fuente: http://www.wittygraphy.com/studio-candia