Caricatura de Lady Gaga

 
Caricatura de Lady Gaga

Caricatura de Lady Gaga.

Fuente: http://thecaricaturendsportsartsillustration.blogspot.com.es/2010/07/lady-la-gaga-digital-caricature.html