Caricatura de Faye Dunaway

 
Caricatura de Faye Dunaway

Caricatura de Faye Dunaway.

Fuente: http://david-duque.blogspot.com.es/2013/04/faye-dunaway.html